ADHD är en sjukdom som uppmärksammats starkt på senare tid och är ett välkänt begrepp i massmedia och även i klassrummen. ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) innebär bland annat att man har koncentrationssvårigheter och har svårt att vara observant på sin omgivning, en annan typ av ADHD innebär att man är impulsiv och hyperaktiv. Det är dock inte lätt att göra en korrekt diagnos hos barn eftersom detta är relativt vanliga symptom för barn och ungdomar i allmänhet, i alla fall i perioder. Många lever med ADHD och personer i den äldre generationen skulle förmodligen ha diagnostiserats med det på sin tid om diagnosen funnits då.

I vissa fall kan dock ADHD vara så besvärlig att man väljer att få hjälp från behandlingshem. Det kan vara ett sätt att få barnet att inte hamna efter i skolan och få den typ av undervisning som krävs för att han eller hon ska kunna ta till sig kunskapen. Det är svårt nog att sitta still i en skolbänk för vanliga barn och tonåringar men kan vara snudd på omöjligt för en person med ADHD.

Ett behandlingshem för ADHD som brukar uppmärksammas är ASP Center. Det är ett behandlingshem med en unik riskbedömningsmodell för sjukdomar som bland annat ADHD och Asperger.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *