Hosta

Det finns nog inte en människa som aldrig drabbats av hosta. Detta då det är en mycket vanlig skyddsmekanism hos kroppen för att få upp partiklar och slem från luftvägarna.

Man kan få extra mycket slem i luftvägarna i samband med förkylningar. Slemmet blir då mer trögflytande och kan inte “arbeta sig upp” på samma sätt via de små vågformade rörelserna hos flimmerhåren. Istället sätter då vår kroppsliga reflex, hostan, igång för att föra slemmet uppåt istället.

På samma sätt som det är en av våra vanligaste, irriterande reflexer så är också hostmedicin någon av de vanligaste medicinerna man hittar hemma i svenska medicinskåp. Hostmedicinen gör att reaktionen lugnas ned och man kan sova bättre (utan att vakna och hosta stup i ett).

Photo: David Castillo Dominici/freedigitalphotos.net

Photo: David Castillo Dominici/freedigitalphotos.net

Eftersom hostan har sin naturliga orsak är det inte alltid det bästa alternativet att ta hostmedicin eftersom hostan ju faktiskt hjälper kroppen att göra sig av med hindrena i luftvägarna. Ibland kan man dock fortsätta hosta även efter att sjukdomsförloppet egentligen är över eftersom flimmerhåren fortfarande är känsliga.

Det är inte bara förkylningar och sjukdomar som gör att man får hosta. Rök och damm är också vanliga företeelser som skapar irritation i luftvägarna och som gör att man hostar.