Övervikt

Övervikt är en allt vanligare sjukdom i Sverige som drabbar fler och fler. Det är förmodligen en av Sveriges vanligaste former av ohälsa. Man tänker ofta på övervikt och fetma som ett socialt problem, man förväntas ju se vältränad och snygg ut. Övervikt associeras ofta med lättja och obeslutsamhet – detta trots att så många lider av det.

Övervikt brukar ofta mätas med hjälp av Body Mass Index (BMI). Body mass index räknas ut som (längd*längd)/vikt. Ett värde över 25 räknas där som övervikt. Detta är förstås ett väldigt grovt mätinstrument för att mäta fetma. Arnold Schwarzenegger skulle förmodligen ha ett högt BMI, pga muskler!

Självklart är det bästa sättet att bli av med övervikt att skaffa sig en hälsosam diet och inkorporera motion i vardagen. Blir övervikten för svår finns det dock hjälp att få i form av olika fettreducerande behandlingar hos plastikkirurger:

  • Fettsugning med laser
  • Fettsugning
  • BodyTite Fettsugning
  • BodyJet Fettsugning