Diabetes är en av våra folksjukdomar

Diabetes

Diabetes, medicinsk term diabetes mellitus, är en av våra folksjukdomar. Idag beräknas över fyrahundratusen svenskar ha diabetes, vilket är närmare fem procent av befolkningen. Effekterna av diabetes är skrämmande, med allt från humörsvängningar till en direkt dödsorsak. Vad som är än mer skrämmande är att antalet som drabbas av diabetes fortsätter öka. Vad är då[…]

Keep Reading →
Ångest är i grunden en rationell reaktion när en individ har fog för att bli orolig eller rädd.

Ångestsyndrom

Ångest är i grunden en rationell reaktion när en individ har fog för att bli orolig eller rädd. I dessa fall är man väl medveten om vad det är som orsakar ångestsymtomen, som när man stöter på en person med ett vapen. Ångesten klingar då av när orsaken har försvunnit och man känner sig trygg.[…]

Keep Reading →
Sorg och existentiell ångest räknas ibland till de psykiska folksjukdomarna

Sorg och existentiell ångest

Förekomsten av stress är ett naturligt fenomen. Det blir ett problem först när det blir en alltför kraftig eller för långvarig reaktion. Flera olika sjukdomar kan uppstå som en följd av stress, se denna länk. Till dessa stressyndrom lägger psykiatrin även till Sorg (flera olika varianter) och Existentiell ångest. Sorg Sorg är ett typiskt sätt att[…]

Keep Reading →
Sjukdomsgruppen stressyndrom har det gemensamt för alla underdiagnoser att de har uppstått som en följd av kraftig och/eller långvarig stress

Stressyndrom

Sjukdomsgruppen stressyndrom har det gemensamt för alla underdiagnoser att de har uppstått som en följd av kraftig och/eller långvarig stress. Stress i sig, eller upplevelsen av att vara stressad, är inte en sjukdom utan en helt naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot eller yttre påfrestning. Detta kan i sin tur leda till sjukdom, kroppslig[…]

Keep Reading →
Vad är egentligen folksjukdomar?

Folksjukdomar – vad är det?

Folksjukdomar är sjukdomar som drabbar en relativt stor del av befolkningen. Man kan säga att folksjukdomar är de sjukdomar som är vanligast förekommande i ett land. De måste vara tillräckligt allvarliga för att räknas. Gemensamt för alla dessa är att de har stor inverkan på samhället. Generellt kallar man sjukdomar där mer än 1 procent[…]

Keep Reading →