Diabetes

Diabetes, medicinsk term diabetes mellitus, är en av våra folksjukdomar. Idag beräknas över fyrahundratusen svenskar ha diabetes, vilket är närmare fem procent av befolkningen. Effekterna av diabetes är skrämmande, med allt från humörsvängningar till en direkt dödsorsak. Vad som är än mer skrämmande är att antalet som drabbas av diabetes fortsätter öka. Vad är då diabetes? För att kunna förstå vad diabetes är så måste man först förstå hur den…

Läs mer

Ångestsyndrom

Ångest är i grunden en rationell reaktion när en individ har fog för att bli orolig eller rädd. I dessa fall är man väl medveten om vad det är som orsakar ångestsymtomen, som när man stöter på en person med ett vapen. Ångesten klingar då av när orsaken har försvunnit och man känner sig trygg. Ångest kan också vara irrationell vilket innebär att man inte vet varför man har ångest.…

Läs mer

Sorg och existentiell ångest

Förekomsten av stress är ett naturligt fenomen. Det blir ett problem först när det blir en alltför kraftig eller för långvarig reaktion. Flera olika sjukdomar kan uppstå som en följd av stress, se denna länk. Till dessa stressyndrom lägger psykiatrin även till Sorg (flera olika varianter) och Existentiell ångest. Sorg Sorg är ett typiskt sätt att reagera på akut stress och kris. Den vanliga utlösande faktorn är en närståendes död. Det…

Läs mer

Stressyndrom

Sjukdomsgruppen stressyndrom har det gemensamt för alla underdiagnoser att de har uppstått som en följd av kraftig och/eller långvarig stress. Stress i sig, eller upplevelsen av att vara stressad, är inte en sjukdom utan en helt naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot eller yttre påfrestning. Detta kan i sin tur leda till sjukdom, kroppslig såväl som psykisk. Några typiska symtom på när man blivit sjuk av stress är ökad…

Läs mer