Sorg och existentiell ångest räknas ibland till de psykiska folksjukdomarna

Sorg och existentiell ångest

Förekomsten av stress är ett naturligt fenomen. Det blir ett problem först när det blir en alltför kraftig eller för långvarig reaktion. Flera olika sjukdomar kan uppstå som en följd av stress, se denna länk. Till dessa stressyndrom lägger psykiatrin även till Sorg (flera olika varianter) och Existentiell ångest. Sorg Sorg är ett typiskt sätt att[…]

Keep Reading →
Vad är egentligen folksjukdomar?

Folksjukdomar – vad är det?

Folksjukdomar är sjukdomar som drabbar en relativt stor del av befolkningen. Man kan säga att folksjukdomar är de sjukdomar som är vanligast förekommande i ett land. De måste vara tillräckligt allvarliga för att räknas. Gemensamt för alla dessa är att de har stor inverkan på samhället. Generellt kallar man sjukdomar där mer än 1 procent[…]

Keep Reading →