Ångest är i grunden en rationell reaktion när en individ har fog för att bli orolig eller rädd.

Ångestsyndrom

Ångest är i grunden en rationell reaktion när en individ har fog för att bli orolig eller rädd. I dessa fall är man väl medveten om vad det är som orsakar ångestsymtomen, som när man stöter på en person med ett vapen. Ångesten klingar då av när orsaken har försvunnit och man känner sig trygg.[…]

Keep Reading →
Sjukdomsgruppen stressyndrom har det gemensamt för alla underdiagnoser att de har uppstått som en följd av kraftig och/eller långvarig stress

Stressyndrom

Sjukdomsgruppen stressyndrom har det gemensamt för alla underdiagnoser att de har uppstått som en följd av kraftig och/eller långvarig stress. Stress i sig, eller upplevelsen av att vara stressad, är inte en sjukdom utan en helt naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot eller yttre påfrestning. Detta kan i sin tur leda till sjukdom, kroppslig[…]

Keep Reading →
Vad är egentligen folksjukdomar?

Folksjukdomar – vad är det?

Folksjukdomar är sjukdomar som drabbar en relativt stor del av befolkningen. Man kan säga att folksjukdomar är de sjukdomar som är vanligast förekommande i ett land. De måste vara tillräckligt allvarliga för att räknas. Gemensamt för alla dessa är att de har stor inverkan på samhället. Generellt kallar man sjukdomar där mer än 1 procent[…]

Keep Reading →