Hjärtstartare HLR Hjärt Lungräddning

Hjärt Lungräddning (HLR)

På olika ställen där det rör sig många människor, må det vara arbetsplatsen, idrottsföreningen eller bridgeklubben, bör det finnas några som har gått en Hjärt-Lungräddningsutbildning. Om olyckan är framme kan denna kurs rädda liv!

Hjärtstopp

När hjärtat slutar slå så kan inte hjärtat längre pumpa ut blodet i kroppen. Med Hjärt Lungräddning (HLR) kan man ge tillräcklig blodcirkulation tills ambulansen kommer. HLR består av dels kraftiga bröstkompressioner i högt tempo, och dels inblåsningar av luft i lungorna hos den skadade. Ju snabbare HLR startar desto större chans har personen att överleva ett hjärtstopp.

Kontrollera andningen

Öppna luftvägen genom att böja personens huvud bakåt enom att lägga din ena hand på pannan och lyft upp hakan på personen med din andra hand. Lyssna nära näsa och mun om du hör, eller känner, andetag. Titta samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig.

Om personen inte andas alls, eller har onormal och oregelbunden andning så starta genast HLR. Starta också HLR om du är osäker på om personen har drabbats av hjärtstopp.

Hjärt Lungräddning

Hjärt Lungräddning består av två moment:

  • Bröstkompressioner
  • Inblåsningar

Bröstkompressioner

Placera din ena hand mitt på personens bröstben, mitt mellan bröstvårtorna, och placera din andra hand ovanpå den första. Tryck ner bröstkorgen i högt tempo fem centimeter. Upprepa med takten 100-120 tryck per minut (två tryck per sekund). Gör 30 kompressioner.

HLR Kompressioner
Upprepa 30 kompressioner i takten 100-120 tryck per minut.

Inblåsningar

Öppna luftvägarna genom att böja personens huvud bakåt genom att lyfta upp hakan med ena handen och med andra handen på pannan. Knip om personens näsa, gör ”mun mot mun-metoden” genom att med din mun tätt om personens mun blåsa in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör två inblåsningar.

Hjärt Lungräddning inblåsningar
Gör två inblåsningar enligt ”mun mot mun-metoden”.

Repetera

Fortsätt att jobba i cykler om 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer eller att personen andas själv med normala andetag. Det är fysiskt ansträngande att göra kompressionerna, därför är det bra om du kan få avlösning av en person efter någon minut.

Hjälpmedel vid Hjärt Lungräddning: Hjärtstartare

Det första steget är som ovanstående sagts att starta HLR. Steg två är att använda en hjärtstartare, som finns på många arbetsplatser, restauranger och andra offentliga byggnader. Starta hjärtstartaren så fort den är tillgänglig, och följ instruktionerna som kommer med ljud.

  • Fäst elektronerna på bröstkorgen. Hjärtstartaren analyserar då automatiskt hjärtrytmen
  • Hjärtstartaren ger då rekommendation om endera fortsatt HLR eller defibrillering (strömstöt)
  • Hittar hjärtstartaren ett kammarflimmer så ges en strömstöt.

Därefter fortsätter du med HLR i två minuter och gör en ny analys med hjärtstartaren. Processen upprepas tills personen visar tydliga livstecken eller tills ambulansen anländer.