blodtrycksmätare

Vad är en blodtrycksmätare och hur fungerar den?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Blodtrycket mäts med en blodtrycksmätare vid vanliga hälsokontroller för att ställa diagnosen högt blodtryck samt för att utvärdera effekten av läkemedel hos patienter med högt blodtryck.

Blodtrycket och folksjukdomarna

Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. Det är till exempel sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Vidare uppträder bland annat typ-2 diabetes ofta med kroniskt förhöjt blodtryck.

Man mäter blodtrycket i millimeter kvicksilver, mm Hg och anges med exempelvis 125/75. Det första talet, det systoliska anger det tryck som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet, det diastoliska anger undertrycket när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Ett normalt blodtryck hos en vuxen är 120/80 och bör inte vara över 140/90.

Olika sorters blodtrycksmätare

Det finns olika sorters blodtrycksmätare:

  • En uppblåsbar manschett med tryckmätare
  • Digital blodtrycksmätare för överarmen med automatisk uppblåsning och mätning.
  • Blodtrycksmätare för handleden som hjälper dig att hålla koll på blodtrycket och puls

Några saker att tänka på innan du mäter ditt blodtryck

  1. Vila minst fem minuter före mätningen
  2. Ansträng dig inte fysiskt före mätningen
  3. Drick inte kaffe eller te under en halvtimme före mätningen
  4. Du ska inte röka eller snusa under en halvtimme före mätningen

Oftast sitter eller ligger du ner under mätningen men det händer även att du får stå upp.

Hur fungerar de olika blodtrycksmätarna?

Uppblåsbar manschett med tryckmätare

Den som ska göra mätningen placerar manschetten runt överarmen, i höjd med hjärtat. Ett stetoskop sätts över ett blodkärl i armbågsvecket. Med en slang med tillhörande gummiblåsa pumpas luft in i manschetten. Blodkärlen i armen pressas då samman eftersom trycket i manschetten ökar och blodet kan inte passera. Den som mäter släpper ut trycket ur manschetten och lyssnar samtidigt i stetoskopet. När pulsljud hörs mäts det systoliska trycket och när trycket i manschetten minskar ner försvinner pulsljudet och då mäts det diastoliska blodtrycket.

Digital blodtrycksmätare för överarmen med automatisk uppblåsning och mätning

Detta är en automatisk blodtrycksmätare med tydliga funktioner och enkel hantering som mäter blodtryck och pulsfrekvens. Ställ in dag och tid. Manschetten sätts på överarmen i hjärthöjd, luft slangen ska hållas i position rakt ner till mätaren. Du trycker på ON/OFF knappen och manschetten börjar fyllas med luft. Mätningen sker och det går att läsa av det systoliska och diastoliska blodtrycket. Sedan släpps luften ut ur manschetten. Mätaren sparar upp till 60 mätningar i historiken.

Blodtrycksmätare för handleden

Mäter blodtryck och pulsfrekvens snabbt och enkelt. Upptäcker oregelbundna hjärtslag under mätning och ger en varning. Läs manualen noggrant innan mätning. Sätt på manschetten på din handled. Sitt upp och var helt stilla och sedan trycker du på start. Mätprocessen sker. Tryck på stoppknappen för att stänga av.

Håll koll på blodtrycket när du motionerar

Om du vill kontrollera ditt blodtryck och även puls flera gånger om dagen för att se hur de fysiska aktiviteterna påverkar blodtrycket, är det smidigt att använda en mätare på handleden/armvristen. Skärmen ska täcka vristens insida och genom att trycka på en knapp läser mätaren på mindre än en minut av det systoliska och diastoliska blodtrycket samt även pulsen.

Skulle blodtrycket vara för högt eller lågt eller pulsen vara oregelbunden så varnar mätaren för det med en gång. Denna mätare är perfekt för personer som tränar och motionerar mycket. Den är populär bland friluftsmänniskor och har därför gjorts vattentät mot regn och dåligt väder. Denna mätare ger dock inte lika exakta resultat som den klassiska överarms-mätaren men fungerar ändå väldigt bra som en indikator.