Folksjukdomar och sjukvårdsförsäkringar

Sjukvårdsförsäkringar och folksjukdomar

En privat sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården som alla i Sverige har rätt till. Sjukvårdsförsäkringar går att teckna själv och många får även en privat sjukvårdsförsäkring som en förmån genom sitt arbete. Med en privat sjukvårdsförsäkring får du snabbare tillgång till specialistvård och slipper långa vårdköer. Några av våra vanligaste folksjukdomar kan också täckas av en sjukvårdsförsäkring.

Olika folksjukdomar och hur försäkringen kan hjälpa

Många försäkringsbolag har olika nivåer för sin sjukvårdsförsäkring. Ett exempel på det är det nordiska försäkringsbolaget Gjensidige, som här utgör ett exempel för hur sjukvårdsförsäkringar kan vara utformade.

Deras sjukvårdsförsäkring är uppdelad i tre nivåer: Bas, Lagom och Plus som du kan läsa mer ingående om på deras webbsida gjensidige.se. Det är framförallt de högre nivåerna Lagom och Plus som är aktuella när det kommer till folksjukdomar.

  • Cancer räknas idag enligt Folkhälsomyndigheten som en folksjukdom och det kan i många fall vara en svår sjukdom som är mycket krävande för den drabbade. Gjensidiges sjukvårdsförsäkring ersätter cancervård efter remiss och kan vara ett bra komplement till den offentliga cancervården.

I sjukvårdsförsäkringen ingår även en second opinion och third opinion, vilket är en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling. Resekostnader och logi kan ersättas om vården sker på en annan ort. Det ingår även psykologstöd och hemhjälp om det behövs.

  • Diabetes är också en mycket utbredd sjukdom idag och både diabetes-1 och diabetes-2 är kroniska sjukdomar. Diabetes kan leda till flera komplikationer, som bland annat försämrad tandhälsa på grund av ett okontrollerat blodsocker.

Gjensidiges sjukvårdsförsäkring ersätter tandvårdskostnader på grund av sjukdom eller medicin och kan därför vara ett bra val för dig med diabetes. Den högsta försäkringsnivån Plus ersätter även ett antal besök till en dietist. För dig med diabetes-2 är rätt kost ett måste för att kunna hantera sjukdomen och en dietist kan hjälpa till att skapa en diabetesvänlig kost.

  • Sjukdomar i hjärta och blodkärl är också vanligt idag. Med en sjukvårdsförsäkring garanteras du ett specialistbesök inom åtta dagar och om det finns ett behov kan du skrivas in på ett privatsjukhus inom 18 dagar. Det gör att rätt diagnos och vård kan ges snabbare än om du går genom den offentliga vården.

Krävs det en operation kan det göras genom privat sjukhusvård, med hemhjälp efter operationen. Sjukvårdsförsäkringen ger även tillgång till vårdplanering som kan göra att vården blir mer specialanpassad.

Befintliga sjukdomar försäkras inte

Innan en sjukvårdsförsäkring får tecknas måste du göra en hälsodeklaration. Om det redan finns en befintlig sjukdom brukar försäkringsbolagen inte vilja teckna en sjukvårdsförsäkring. Personer som försäkrar sig måste även vara fullt arbetsföra och inte få sjuklön, sjukpenning eller någon liknande ersättning. Det brukar bara gå att ha en sjukvårdsförsäkring till pensionsåldern, vilket idag är runt 65 år.