Länken mellan immunförsvar och dina kostvanor

Länken mellan immunförsvaret och dina kostvanor

För att du ska få ett välfungerande immunförsvar behöver du ta hand om din hälsa. Äter vi dålig mat, inte rör på oss, har en hög stressnivå och dålig sömn kommer inte immunförsvaret att fungera på bästa sätt. Äter du däremot en fiberrik och näringstät diet och rör på dig regelbundet kan du minska inflammationer, öka funktionen hos immuncellerna och får ett immunsystem som fungerar bättre. Att minska ned på andelen socker i dryck hjälper också: en komplett katalog med alla sockerfria drycker

Saker som påverkar ditt immunförsvar negativt

  • Dålig kosthållning: Äter du kost som inte innehåller tillräckligt med näringsämnen innebär det att immuncellerna inte får den näring som de behöver. Detta kan leda till att produktionen och aktiviteten hos immunceller samt antikroppar går ner. Kost som inte är bra är exempelvis sötsaker, Nocco och coca-cola. Ät istället frukt, grönsaker, torkad frukt och baljväxter och bytt ut läsk mot vatten. 
  • Övervikt och fetma: Många som är överviktiga är inte bara ohälsosamma på grund av den extra vikten utan många har dessutom näringsbrister på grund av dåliga matvanor. Övervikt kan öka låggradig kronisk inflammation vilket har visar sig försvaga funktionen hos bland annat t-cellerna.
  • Åldrande: Det naturliga åldrandet bidrar till att funktioner i kroppen försämras detta gäller även immunförsvaret. Regelbunden fysisk aktivitet kan dock motverka mycket av försämringen.
  • Stress: När du är stressad frisläpps olika stresshormon som bland annat trycker bort inflammationer, vilket behövs för att initialt aktivera immunförsvaret. Även aktiviteten hos de vita blodcellerna blir sämre vid stress. 
  • Otillräcklig sömn: Får vi inte tillräcklig sömn per natt få inte din kropp inte den återhämtningen som den behöver. Vid sömnbrist minskar bland annat antal immunceller och vissa cytokiner som behövs när vi ska försvara oss mot infektioner. 

Så påverkas immunförsvaret av kost

Kosten är bränslet du ger till din kropp och av många anledningar har det kosten en stor påverkan på ditt immunförsvar. Om du äter en näringsfattig kost kommer immunförsvaret inte fungera optimalt. Det viktigaste är att du äter en varierad kost där alla näringsämnen är inkluderade. 

Varje näringsämnen har sin roll i systemen i din kropp men det som specifikt kopplas samman med immunförsvaret är bland annat essentiella aminosyror, magnesium, linolsyra, vitaminerna A, B6, B12, C och E samt folsyra, zink, koppar, järn och selen. 

Flera av nämnda näringsämnen påverkar både det medfödda och det adaptiva immunförsvaret. Dock består immunförsvaret av många komponenter som var och en har olika behov av näringsämnen. Vissa är mer känsliga medan andra klarar sig bra även vid en sämre tillförsel.