För mycket skärmtid – en ny folksjukdom?

För mycket skärmtid kan vara farligt

Idag tillbringar vi mer tid än någonsin framför skärmar av olika slag – mobiltelefoner, datorer, Ipads, smarta TV-apparater etc. Var går gränsen för vad som är hälsosamt när det kommer till skärmtid? Hur påverkar det vår fysiska och psykiska hälsa?

Mycket skärmtittande påverkar synen

Att ens syn påverkas efter en längre tids skärmtittande är ingen nyhet. Några av de vanligare symtomen är dimsyn, som innebär att det blir svårare att växla mellan olika avstånd med bibehållen synskärpa, huvudvärk och falsk närsynthet. Ögonen kan även förslappas, något som tidigare huvudsakligen berörde personer i medelåldern men som idag även förkommer hos barn och unga. Denna tillfälliga förändring i ögat går dock att behandla genom att använda läsglasögon under en ordinerad tidsperiod.

Långsiktiga konsekvenser av ökat skärmtittande

För mycket stirrande på korta avstånd kan få långsiktiga konsekvenser för din syn. När man fokuserar på nära håll är det naturligt att bilden uppfattas ligga bakom ögat. För att kompensera detta kommer ögat börja växa mot bilden vilket får till följd att ögat inte längre är runt utan mer avlångt. Ögat blir därför för långt när det ska fokusera på nära håll och du kommer se suddigt på långt håll – detta kallas närsynthet och kan korrigeras med linser och glasögon.

För barn och unga innebär detta att ögat får en tunnare ögonvägg i takt med att ögat fortsätter växa. Det i sin tur ökar risken för grön starr och näthinneavlossning när man blir äldre, allvarliga sjukdomar som i förlängningen kan leda till blindhet.

Ökad skärmtid leder till psykisk ohälsa bland barn och unga

Inom forskningen är kopplingen mellan ökad skärmtid och psykisk ohälsa inte något nytt fenomen. Det som oroar är dock att skärmtittandet fortsätter öka bland befolkningen och når allt lägre ner i åldrarna.

”Passiv skärmtid fungerar som kokain för hjärnan. Den aktiverar hjärnans belöningssystem utan att hjärnan behöver anstränga sig och sparar därför energi. Hjärnan känner sig nöjd och blir beroende. Skolarbetet upplevs i stället som jobbigt och ointressant eftersom det kräver högre mental aktivitet och energi av hjärnan”, säger Hassan Jaghoory legitimerad barnpsykoterapeut och utvecklingspsykolog.

Att spendera allt mer tid framför skärmar av olika slag hämmar även våra sociala relationer då vår förmåga att läsa av icke-verbala uttryck försämras.

Hur mycket skärmtid är optimalt för att bibehålla en god hälsa?

Forskarna rekommenderar barn och unga att hålla sig till två timmars skärmtid per dag. Dessa två timmar avser skärmtid som kan relateras till underhållning och innefattar inte skärmtid som exempelvis används i skolan i utbildningssyfte.

Referenser till info om denna nya folksjukdom: