Dödsorsaker kyrkogård

De vanligaste dödsorsakerna i Sverige

Sverige är känt för sitt högkvalitativa hälso- och sjukvårdssystem, vilket har bidragit till att öka livslängden och minska dödligheten över tid. Även om det är viktigt att notera att statistiken varierar över tid, har vissa dödsorsaker förblivit konstanta under årens lopp. I denna artikel kommer vi att undersöka de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, förutom Covid-19, och granska de hälsotrender som påverkar landets invånare mellan åren 2001 och 2021.

De fyra vanligaste dödsorsakerna

  1. Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar har länge varit en av de främsta dödsorsakerna i Sverige och globalt sett. Denna kategori inkluderar sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt och stroke. Faktorer som rökning, alkoholberoende, högt blodtryck, ohälsosam kost och brist på motion kan öka risken för dessa sjukdomar. Sverige har dock sett en minskning av hjärt- och kärlsjukdomar tack vare ökad medvetenhet om hälsosamma levnadsvanor och förbättrad medicinsk vård.

Cirkulationsorganens sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män. Dödligheten i dessa sjukdomar har minskat med över 50% mellan åren 2001 och år 2021.

  1. Cancer

Cancer är en annan betydande dödsorsak i Sverige. Det finns många olika typer av cancer, och risken för att utveckla cancer kan påverkas av genetik, miljöfaktorer och levnadsvanor. Tidig upptäckt och förbättrad behandling har ökat överlevnadsgraden för många cancerformer.

Tumörsjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män. Dödligheten i dessa sjukdomar har minskat med -27% (män) respektive -17% (kvinnor) mellan åren 2001 och 2021. både för kvinnor och män.

  1. Andningsorganens sjukdomar

Andningsorganens sjukdomar, inklusive lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lunginflammation, är betydande dödsorsaker i Sverige. Rökning är en viktig riskfaktor för många av dessa sjukdomar.

Andningsorganens sjukdomar är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor, men landar på en tredjeplats totalt sett. Dödsfallen minskar dock med -45% (män) och -32% (kvinnor) mellan åren 2001 och 2021.

Dessa tre vanligaste dödsorsakerna i Sverige är också samma som topp tre på listan över de vanligaste dödssjukdomarna i världen.

  1. Yttre orsaker till sjukdom och död.

Mental ohälsa och självmord är en oroande dödsorsak som ibland får mindre uppmärksamhet än fysiska sjukdomar. Faktorer som stress, ensamhet och obearbetad psykisk ohälsa kan påverka individers livskvalitet och öka risken för självmord. Att öka medvetenheten om mental hälsa och tillhandahålla bättre tillgång till mentalvård är avgörande för att minska dödligheten.

Olyckor, inklusive trafikolyckor, fall och idrottsrelaterade skador, är en annan betydande dödsorsak i Sverige. Förebyggande åtgärder som trafiksäkerhetsåtgärder, användning av säkerhetsbälten och hjälmar samt säkerhetsutbildning kan minska antalet dödsfall till följd av olyckor.

Yttre orsaker till sjukdom och död är den tredje vanligaste dödsorsaken för män och den femte vanligaste för kvinnor. Dödsfallen minskar dock procentuellt mellan år 2001 och 2021 med -16% (män) respektive -9% (kvinnor).

Ökande dödsorsaker

Det är glädjande att de dödsfallen minskar för de vanligaste dödssjukdomarna. Tyvärr så ökar dock andra dödsorsaker, exempelvis:

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (+2% för män och +5% för kvinnor mellan åren 2001 och 2021), och

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat (+101% för män och +116% för kvinnor). Den sistnämnda kategorin domineras av Alzheimers sjukdom och Parkinsons syndrom.

Kommentar om Covid-19

Denna artikel behandlar en 20-årsperiod mellan åren 2001 och 2021.

I slutet av år 2019 upptäcktes virussjukdomen Covid-19. I ovanstående statistik har vi bortsett från Covid 19 (som annars var den tredje vanligaste dödsorsaken år 2021 i Sverige för män, och den sjätte vanligaste för kvinnor). År 2022 hade Covid-19 fallit till åttonde vanligaste dödsorsaken, och hoppningsvis kommer det fortsätta falla i listorna även framöver.

Slutsats

Trots landets avancerade hälso- och sjukvårdssystem och hög levnadsstandard är Sverige inte immunt mot de globala hälsotrenderna. Många av de vanligaste dödsorsakerna är relaterade till levnadsvanor och livsstil. För att minska dödligheten är det avgörande att fortsätta investera i folkhälsa, främja hälsosamma levnadsvanor och öka medvetenheten om betydelsen av tidig upptäckt och förebyggande åtgärder. Detta kommer att spela en viktig roll i att förbättra den framtida hälsan och livslängden för Sveriges befolkning.

Källa: Socialstyrelsen (pdf)