Diabetes

Diabetes är en av våra folksjukdomar

Diabetes, medicinsk term diabetes mellitus, är en av våra folksjukdomar. Idag beräknas över fyrahundratusen svenskar ha diabetes, vilket är närmare fem procent av befolkningen. Effekterna av diabetes är skrämmande, med allt från humörsvängningar till en direkt dödsorsak. Vad som är än mer skrämmande är att antalet som drabbas av diabetes fortsätter öka.

Vad är då diabetes? För att kunna förstå vad diabetes är så måste man först förstå hur den mänskliga kroppen fungerar. När man äter kolhydrater, t.ex. bröd, pasta, och potatis för att nämna några födoämnen som innehåller många kolhydrater så bryts de ned i kroppen och blir till glykos (populärt benämnt som socker.) Detta socker transporteras sedan med hjälp av vårt blodomlopp till våra celler som sedan förbränner glykoset, och därav att det kallas för blodsocker. När vi är hungriga så sjunker nivån av blodsocker och när vi har ätit så stiger det. Det är också här begreppet  insulin kommer in i bilden för att det är med hjälp av insulin, som tillverkas i bukspottskörteln, närmare bestämt i de Langerhanska öarna, som kroppen sedan bryter ned glykoset.

Två typer av diabetes

I huvudsak finns det två typer och följaktligen kallas de för typ 1 och typ 2. I både typ 1 och typ 2 har sjukdomen med kroppens produktion av insulin att göra men i typ 2 även med en nedsatt förmåga av kroppen att tillgodogöra sig insulinet.   

  • Typ 1 är en s.k. immunbristsjukdom där kroppens egen insulinprodution minskar, för att så småningom helt upphöra så att man måste tillföra insulin. I typ 1 angrips de Langerhanska öarna av kroppens eget immunsystem vilket leder till att kroppens förmågan att tillverka insulin förstörs. Tvärtom mot vad många tror så är inte ärftlighet en stor del av orsaken till att man får typ 1 diabetes. De direkta orsakerna är än så länge inte helt kända även om massiva forskningsinsatser görs inom området.  
  • Typ 2  är annorlunda såtillvida att kroppen fortsätter att producera insulin men dels att mängden producerad insulin inte räcker till för att motsvara de höjningar av blodsocker som uppstår när man t.ex. äter men dels också att cellernas förmåga att uppta insulin blir sämre, s.k. insulinresistens. Ärftlighet är en större faktor vid Typ 2 diabetes. Typ 2-diabetes förekommer ofta med kroniskt förhöjt blodtryck.  

Symptom

Som tidigare nämnt så stiger halten av blodsocker hos någon som har ätit och i normalfallet tillför kroppen insulin som gör att man inom ca. ett par timmar når normalnivå. Men hos en diabetiker så är insulinmängden otillräcklig vilket gör att blodsockerhalten blir för hög. Typiska symptom på för hög blodsockerhalt är irriterat humör, muntorrhet, att man behöver kissa ofta, att man känner sig trött, att man ser suddigt, blödande tandkött och vid långvarig hög blodsockerhalt ibland en mycket snabb och kraftig viktnedgång.

Ett typiskt annat kännetecken på för hög blodsockerhalt är att urinen kan lukta socker. Detta kan vara allvarligt då det kan tyda på Ketoacidos ett tillstånd då kroppen tillför socker trots att blodsocker halten redan är för hög. Anledningen till att Ketoacidos uppkommer är då kroppens celler inte får näring p.g.a. insulinbristen och därför tror kroppen att man svälter och således släpper levern ut kroppens reservlager av ketoner, ett slags nödsocker, vilket i sin tur gör att de redan höga blodsockerhalterna blir ännu högre.  

Man kan också få för låga halter av blodsocker, s.k. insulinkänning, som kan uppstå när man behandlar sin diabetes med antingen med enbart tabletter eller i kombination med insulin, oftast tillfört genom sprutor som patienten själv tar. Vanliga symptom på insulinkänning är darrningar, att man svettas. Hjärtklappning och att man får svårt att koncentrera sig. Men de för låga halterna av blodsocker kan leda till något ännu värre, hypoglykemi ett tillstånd där man kan hamna i koma, och om man inte får hjälp snabbt, till döden. Tillståndet har sitt ursprung i att då hjärnan inte får i sig tillräckliga mängder socker så försvarar sig hjärnan genom att stänga av andra organ för att hushålla med den befintliga sockerhalten. En person som har drabbats av hypoglykemi kan också bli sluddrig i talet och gå obalanserat vilket kan förväxlas med att personen är berusad.

Testosteronbrist vid diabetes

Äldre, överviktiga män har ofta sjunkande nivåer av testosteron. Minskningen kan förklaras naturligt av fetman, men har mannen typ 2-diabetes så kan problemen accellerera, och det är vanligt att personer med diabetes har svårare att känna stimulans och lust. En testosteronbehandling kan dock förbättra insulinkänsligheten hos män med typ 2-diabetes eller metabolt syndrom

Behandlingar mot diabetes

Typ 1 diabetes behandlas i huvudsak med insulin vilket måste tillföras då kroppens egen  produktion av insulin så småningom upphör helt. Det vanligaste sättet är genom sprutor men det har med tiden blivit allt vanligare med en så kallad insulinpump. Typ 1 diabetiker får vanligtvis snabbverkande insulin.

Typ 2 diabetes behandlas däremot vanligtvis med tabletter som sänker blodsockernivån. Är insulinproduktionen alldeles för låg så tillsätter man också snabbverkande insulin i samband med måltider. Typ 2 diabetiker kan även få långtidsverkande insulin som hjälper dem att hålla en bättre balans i blodsockernivån över dagens lopp.

Regelbunden motion är en viktig del av behandlingen av diabetes
Regelbunden motion är en viktig del av behandlingen av diabetes

Motion är mycket viktigt vid diabetes, speciellt vid typ 2 men också även för dem med typ 1. Motion rekommenderas starkt av sjukvården. Genom att motionera så hjälper man kroppen att sänka blodsockernivåerna på ett naturligt sätt.

En annan mycket viktig del av diabetesbehandlingen är kosten. Enligt gällande rön gäller det att äta sådant som innehåller lågt sockervärde (kött, grönsaker, baljväxter o.dyl.) Däremot bör man i den mån det är möjligt undvika vitt bröd, pasta och potatis. Frukt bör intas i små mängder och frukt juicer helst undvikas. Något som är mycket viktigt vad gäller kosten är att man bör sträva efter att äta huvudmåltiderna så regelbundet som möjligt, d.v.s. frukost, lunch och middag helst varje dag vid samma tid.    

Effekter av diabetes  

Man beräknar att hyperglykemi leder till ca. två procent av dödsfallen idag. Långvarig diabetes leder ofta till åderförkalkning och problem med fötterna, och ofta tyvärr till amputation. Ett annat problem för diabetiker är att sår tar längre tid på sig att läka, även detta orsakat av det försämrade blodomloppet. Därför är det viktigt att sätta in diabetesbehandling så tidigt som möjligt. Rökning vid diabetes förvärrar effekten väldigt mycket, 1+1 är mer än 2. Du bör göra allt för att sluta röka om du har diabetes.